Fartsforskrift i havn

Det er kommet en ny fartsforskrift for Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær kommuner. 

Forskriften gjelder for fritidsfartøy i kommunenes sjøområde slik det fremgår av havne- og farvannsloven § 3 bokstav f. Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet.

Du kan lese den nye forskriften her 

Utskrift E-post