Det blir ikke opptak og utsetting våren 2020

Styret i Haugesund motorbåtforening har bestemt at det IKKE blir organisert noe opptak eller utsetting av båter i regi av foreningen denne våren. Årsaken er den pågående koroanpandemien og fare for smittespredning. 

Styret har vært i kontakt med Wave Haugesund som gir alle medlemmer 10% rabatt på opptak i regi av dem. I prisene de oppgir løfter de båten på land og på sjøen igjen. De setter den i krybbe som de har klar og spyler båten for deg.

Her er prislisten deres for verksted og lagring>>>

Båter som ligger på land på Havnaberg
Våre medlemmer som ligger på land på Havnaberg i dag vil bli kontaktet av havnesjefen på e-post med plan over hva de kan gjøre for å få båten på sjøen. I hovesaken er planen den at det kommer lastebil med krane ned til Havnaberg lørdag 2. mai (tidspunktet vil bli oppgitt i e-post) og de vil kunne få båten på sjøen i henhold til oppsatt timeplan. Dette for å unngå at for mange er i samme område på samme tid. Båteier som skal sjøsette kan ha en hjelper med seg når dette skjer.

Det vil ikke være noen fra Haugesund motorbåtforening tilstede når dette skjer, så hver båteier må ordne opp med kranfører. Det gjelder også betaling. Satsene er de samme som tidliger år. 
Eiere av seilbåter må avtale spesielt med kranfører.  Det vil bli sendt ut e-post om organiseringen av dette så snart som mulig.

Avtalen med BJ Kran er at det kun vil bli satt båter på sjøen denne lørdagen!

Dispensasjon 
Styret har fått forespørsel om det er mulig å ligge på land ut over den tillatte perioden som er fra 1. juli til 1. oktober. Motorbåtforenignen har bedt om dispensasjon hos Haugesund kommune om dette, og regner med at dette går i orden. Det vil si at de som ønsker å la båten ligge må ta kontakt med havnesjef Børge Andreas Børgesen og be om dette slik at han kan registrerer de som trenger dette. Vi håper flest mulig setter båtene sine på sjøen igjen.

Påminnelser
Det er viktig at DU som har hatt båten i vinteropplag på land rydder opp etter deg. Umiddelbart etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Utstyr og evt. avfall skal fjernes. Krakker og krybber skal sette til side på anvist sted. Utstyr som ikke er merket med navn og plassnummer vil bli fjernet av Haugesund Motorbåtforening. Kostnadene ved opprydding baseres på timepris for dugnadsarbeid, og belastes båteieren som har benyttet plassen hvor oppryddingen foretas.

Priser 

  • Kroner 500,- pr. båt (opptil 28 fot)
  • Kroner 700,- pr. båt (over 28 fot)
  • Egen pris for seilbåt + tillegg for mast (avtales med kranfører)

 

 

Utskrift E-post