Våre klubblokaler er stengt

På grunn av den pågående smittefaren av koronaviruset har vi valgt å stenge våre klubblokaler til smittefaren er over. 

Vi ber alle forholde seg til dette og de regler som Folkehelseinstituttet og sentrale myndigheter har gitt i forhold til dette. 

Trenger du mer informasjon finner du dette på kommunens nettsider www.haugesund.kommune.no eller hos Folkehelseinstituttet www.fhi.no 

 

Gode vaner

Utskrift E-post