Et vellykket årsmøte 2020


Onsdag 19. februar klokken 18.00 ble det gjennomført årsmøte for medlemmer i Haugesund Motorbåtforening.  36 medlemmer fant veien til Haugesund Sparebank sine lokaler denne kvelden der ny havnesjef ble valgt inn i tillegg til tre utskiftninger i styret. 

Under årsmøtet gikk vi gjennom årsrapport fra 2019, regnskap og budsjett for både havn og klubb. Vi tok opp en problemstilling spilt inn av Harald Nes angående galvanisk tæring, og det ble gjennomført valg. 

Havnsjef Sam Stensletten gikk ut av sin rolle etter 30 år med en fantastisk innsats for Haugesund motorbåtforening. Innstillingskomiteen foreslå å utrope Sam til æresmedlem av motorbåtforeningen med gratis medlemskap og båplass så lenge han ønsker det. I tillegg fikk han et trykk med Kortaneset som motiv levert av Hanto. Børge Andreas Børgesen ble valgt inn som ny havnesjef for de neste 2 årene. 

I tillegg gikk nestleder Tor Hagland, styremedlem Geir Spidsøe og varamedlem Knut Næsse ut av styret. Inn kom Jan Vikse og Stian Bjerkenes som styremedlemmer valgt inn for 2 år og Espen Havnerås som varamedlem valgt for 2 år.

Dokumenter 

Havnesjef Børge Andreas Børgsen

Havnesjef Børge Andreas Børgsen

 

Utskrift