Opprydning på Havnaberg

Nå må området på Havnaberg ryddes for båter, båthengere og krakker.

 Haugesund Motorbåtforening drifter områdene på vegne av Haugesund kommune. I avtalen står det at området vi bruker til vinterlagring av båter på Havnaberg skal være ryddet og tømt i perioden 1. juli til 1. oktober. Vi ber derfor alle som har båter eller båthengere stående på området, fjerner disse så snart som mulig. Har du spørsmål ta kontakt med havnesjef Børge Børgesen.

Krakker i nord
Vi har lagt til rette for lagring av krakker nord på Havnaberg. Her står det en god del krakker som er i svært dårlig stand og som ikke er merket. Vi vil i løpet av kort tid ta en skikkelig opprydning her og da vil alle krakker som ikke er merket med navn og mobilnummer bli fjernet og kjørt til Årabrot.

Har du annet utstyr stående på Havnaberg ber vi deg også hente/fjerne dette.

- Styret

 

Utskrift