Krane på Havnaberg - vinterlagring

Krane på HavnabergDenne høsten får vi ikke stor krane på Havnaberg. Det vil komme en lastebil med krane som kan ta inntil 8 tonn. Dette medfører en del ekstraarbeid for oss. Alle som skal ha båten opp nå i høst for vinterlagring må melde dette inn til havnesjefen. NB! Nye datoer for opptak er 7. og 21. oktober!

Krane

Det blir krane på Havnaberg lørdag 7. og 21. oktober. Vi starter som vanlig klokken 09.00. Vær ute i god tid, og vær sikker på at de krakkene du tenker å bruke er sikre og sterke nok. Kun kontant betaling denne høsten. Se forøvrig priser under.

Skal du ha båten opp må du gi beskjed til havnesjef Sam Stensletten om dette innen 1. oktober. Vi ber deg også ta kontakt dersom du har en båt som er over 8 tonn. 

Om opptak/utsetting

Alle som skal benytte seg av denne tjenesten vil bli pålagt å underskrive en avtale med Haugesund Motorbåtforeningen i forbindelse med opptak og sjøsetting. Avtalen kan du hente ut her eller den utleveres til alle båteiere på dagen og returneres med underskrift samtidig som en betaler for opptak/sjøsetting. 

Avtale mellom HMF og båteier ved opptak >>>

Priser som betales kontant eller ved kort ved opptak/sjøsetting

  • Kroner 500,- pr. båt (opptil 28 fot)
  • Kroner 700,- pr. båt (over 28 fot)
  • Kroner 800,- seilbåt + tillegg for mast
  • Regler for opptak/sjøsetting

Regler for opptak/sjøsetting
H.M. v/ havnekomiteen organiserer opptak og sjøsetting av båter. Fellesopptak og utsetting bekjent gjøres ved oppslag i foreningens oppslagskasser. Det er ikke tillatt å sette på land båter uten avtale med havnekomiteen.

Båtene skal plasseres på mest mulig hensiktsmessig måte innenfor oppmerkede felt der disse finnes. Båteieren må rette seg etter anvisning av havnesjef eller hans stedlige representant, samt etter kranførerens anvisninger mht. rekkefølge, løftekapasitet og rekkevidde.

Dersom båten må stå i opplag ut over dette tidsrommet, skal det foreligge spesiell tidsavgrenset avtale med havnekomiteen.
Slik avtale skal være basert på begrunnet søknad, og tillatelse vil bare bli gitt i særlige tilfeller. (Eks. langtidsfravær, sykdom, etc.)
Båter som blir stående på opplagsplass uten slik tillatelse kan fjernes av H.M.

Båteieren er ansvarlig for tilstrekkelig sikring av båt på opplagsplass. Havnesjefen kan forlange forbedring av understøttelse, og evt. annen sikring hvis han anser dette nødvendig. Strømuttakene er basert på lys, lett håndverktøy og batterilading i rimelig kort tidsrom. Det er ikke tillatt å benytte varmeovn eller andre større strømforbrukere. 

Umiddelbart etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Utstyr og evt. avfall skal fjernes. Krakker og krybber skal sette til side på anvist sted. Utstyr som ikke er merket med navn og plassnummer vil bli fjernet av H.M. Kostnadene ved opprydding baseres på timepris for dugnadsarbeid, og belastes båteieren som har benyttet plassen hvor oppryddingen foretas.

Har du spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med motorbåtforeningen i kontortiden (tirsdager fra klokken 17.00 - 19.00) eller send oss en e-post.

Utskrift E-post